Czy korektę in plus ujmujemy w dacie zaistnienia przyczyny korekty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w grudniu 2022 r. wystawiła, zgodnie z postanowieniami umownymi fakturę spółce czeskiej za świadczone usługi. W marcu 2023 r. okazało się, że do wystawienia faktury zostały ujęte błędne ceny. Powinna zostać wystawiona korekta faktury in plus. Czy korektę in plus wystawioną w marcu 2023 r., a dotyczącą faktury i usług wykonanych w 2022 r., należy ująć w deklaracji JPK_VAT w dacie wystawienia korekty, czy należy zrobić korektę JPK_VAT za grudzień 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX