Czy kopię OSW-RD wspólnika spółki należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący JDG z dniem 1.08.2022 r. przekształcił się w spółkę z o.o. (jeden wspólnik 100% udziałów) i wybrał formę opodatkowania ryczałtem (CIT estoński) od startu. Złożono zawiadomienie ZAW-RD. W umowie spółki określono, że okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

Czy kopię OSW-RD wspólnika spółki należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego?

Czy wynik finansowy do opodatkowania z działalności jednoosobowej, za okres od 1.01.2022 r. do 31.07.2022 r. powinien być wykazany jednocześnie w CIT8 z załącznikiem CIT/KW i PIT?

Jak w takim przypadku ustalić dochód z przekształcenia jeżeli składniki majątku są równe podatkowo i bilansowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX