Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po przeprowadzonej kontroli WIOŚ, podpisaniu protokołu kontroli i odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne minęło już ponad 30 dni, kontrola wykazała brak wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Nie zakończyło się jednak postępowanie związane z opłatą podwyższoną do Marszałka (wynikające z kontroli) oraz administracyjnej kary pieniężnej za brak zezwolenia na przetwarzanie odpadów (WIOŚ). Zarządca zakładu analizując dokumentację z kontroli zauważył dopiero teraz istotne błędy wskazane przez WIOŚ w protokole z kontroli i w wystąpieniu do Marszałka w zakresie ilości odpadów magazynowanych na terenie zakładu - policzone zostały materiały stanowiące produkty z produkcji jako masa odpadów, co powoduje 10-krotnie większą masę odpadów w dokumentacji i w konsekwencji niepotrzebnie duże opłaty.

Jak formalnie w tej sytuacji może zachować się kontrolowany, jeśli minęło już 30 dni na zaskarżenie protokołu i zarządzenia pokontrolnego?

Czy może przedstawić teraz swoje wątpliwości na zasadzie zastrzeżeń do zebranych w sprawie dowodów i materiałów na podstawie art. 79a k.p.a.?

Czy istnieje inna procedura formalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?