Czy kontrola WIOŚ jest zalecana, jeżeli zmiana dot. miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiada aktywną decyzję na przetwarzanie odpadów. W związku z nowelizacją ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. wnioskodawca złożył wniosek o zmianę decyzji. Wniosek dotyczy również zmiany miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Przetwarzanie odpadów w procesach R5 i R10 prowadzone będzie poza instalacjami i urządzeniami. Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) organ nie występuje do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli.

Czy kontrola WIOŚ jest zalecana, jeżeli zmiana dot. miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access