Czy kontrola doraźna dotycząca przedmiotu zamówienia może być prowadzona w postępowaniu unieważnionym ze względu na... - OpenLEX

Czy kontrola doraźna dotycząca przedmiotu zamówienia może być prowadzona w postępowaniu unieważnionym ze względu na niewystraczające środki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może przeprowadzić kontrolę doraźną w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX