Czy konsultant Biura Usług Kadrowych występujący w imieniu kilku pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien przedstawić organowi pełnomocnictwo notarialne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konsultant Biura Usług Kadrowych występujący w imieniu kilku pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien przedstawić organowi pełnomocnictwo notarialne, czy też jest wystarczającym przedłożone upoważnienia? Czy może on również poświadczać ich dokumenty za zgodność z oryginałem? Jeżeli tak, to czy ww. upoważnienie spisane pomiędzy stronami (Biuro - petent) wystarczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX