Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się w "strefie obserwacji archeologicznej". Wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek starosty, wydał postanowienie uzgadniające projekt budowlany. Zamieścił w nim warunek, że "w trakcie prowadzenia robót ziemnych inwestor ma zapewnić prowadzenie badań archeologicznych w oparciu o uzgodniony program badań i decyzję-pozwolenie na ich prowadzenie wojewódzkiego konserwatora zabytków - przed uzyskaniem decyzji starosty powiatu o pozwoleniu na budowę".

Czy konserwator może wydać postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia badań, jeśli nie ma potwierdzenia istnienia przedmiotu badań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?