Czy konieczne jest zawarcie porozumienia z centrum pomocy rodzinie? - OpenLEX

Czy konieczne jest zawarcie porozumienia z centrum pomocy rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności.

Czy konieczne jest zawarcie porozumienia w tej sprawie z centrum pomocy rodzinie?

Czy rada gminy musi wyrazić uchwałą zgodę na zawarcie takiego porozumienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?