Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak kwalifikować prowadzenie korespondencji e-mail pomiędzy uprawnionymi do wymiany danych osobowych podmiotami, jeśli jest ona wykonywana w formie tekstu otwartego? Czy charakter przesyłanych danych osobowych może stanowić uzasadnienie dla takiej wymiany informacji? Komputery adresata i odbiorcy są zabezpieczone i tylko osoby uprawnione mają dostęp do poczty elektronicznej. Przykład: Dział Kadr wysyła e-mail do Podmiotu Przetwarzającego obsługującego ADO w zakresie kadrowym tekstem otwartym "Proszę o zweryfikowanie poprawności zapisów zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy z dnia 10.10.2018 Pani Janiny Iksińskiej, chyba jest błąd w numerze PESEL". Przykład: Dział Kadr wysyła e-mail do Podmiotu Przetwarzającego obsługującego ADO w zakresie IT "Proszę o ustanowienie login i hasła startowego dla nowego pracownika Jana Nowaka w systemie X i przekazanie go pracownikowi". Czy jest granica, od której należy szyfrować treść e-maila? W obu przykładach przechwycenie na skutek przestępstwa ww. informacji nie naruszy żadnych praw i wolności ww. osób fizycznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?