Czy konieczne jest sporządzenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w przypadku gruntów, które były wydzierżawione osobom fizycznym na umowę do lat 3?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konieczne jest sporządzenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w przypadku gruntów, które były wydzierżawione osobom fizycznym na umowę do lat 3?

Chodzi o kontynuację umów dzierżaw z tymi samymi dzierżawcami.

Czy wykaz wywiesza się tylko w przypadku nowych gruntów oddawanych w dzierżawę?

Co w przypadku, gdy koszt ogłoszenia w prasie przekracza znacznie kwotę dochodu z tytułu dzierżawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX