Czy konieczne jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, na którym należy uwidocznić projektowany kabel ułożony w istniejącym kanale kablowym oraz na estakadzie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania robót budowlanych oraz w konsekwencji procedury formalnej, jaką należałoby przyjąć. Stan istniejący wygląda tak, że są dwa istniejące budynki na terenie przemysłowym, połączone istniejącym murowanym kanałem kablowym ziemnym ok. 50 m oraz istniejącą estakadą kablową ok. 40 m. Zarówno w kanale, jak i na estakadzie są już ułożone kable. Zadanie polega na ułożeniu kabla na napięcie 20kV pomiędzy budynkami, z wykorzystaniem wolnych drabin kablowych w kanale kablowym oraz po wyjściu z kanału bezpośrednio na estakadę i dalej na istniejących drabinach kablowych na tejże aż do wejścia do budynku.

Czy w świetle obowiązujących przepisów należy zakwalifikować zadanie jako wymagające pozwolenia na budowę?

Jeśli tak, to czy konieczne jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, na którym należy uwidocznić projektowany kabel ułożony w istniejącym kanale kablowym oraz na istniejącej estakadzie?

Dodam, że aktualna mapa zasadnicza pokazuje jedynie przebieg kanału oraz lokalizację fundamentów estakady kablowej bez przebiegu kabli tam ułożonych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX