Czy konieczne jest proporcjonalne zmniejszanie Nagrody Dyrektora o kwotę wynikającą z liczby dni nieobecności pracownika w danym roku z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy szkół i CUW otrzymują nagrody uznaniowe w trakcie roku. Czy konieczne jest proporcjonalne zmniejszanie Nagrody Dyrektora o kwotę wynikającą z liczby dni nieobecności pracownika np. w danym roku z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub choroby dziecka? Jeśli tak, to co zrobić w przypadku nagrody wójta dla nauczycieli lub dyrektorów, nagrody kuratora oświaty czy nagrody Ministra Edukacji i Nauki, które są przyznawane za okresy kilku czy kilkunastoletnie? Jak uregulować te kwestie prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX