Czy konieczne jest dokonanie zapłaty w split payment wyłącznie na rachunek świadczącego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką handlową prawa polskiego i podatnikiem VAT czynnym prowadzącym opodatkowaną działalność gospodarczą ze 100% prawem do odliczenia VAT. W celu sprzedaży opodatkowanej VAT nabywamy towary i usługi objęte polskim VAT (miejsce świadczenia w Polsce). Z tego tytułu otrzymujemy od dostawców faktury, na których wykazany jest polski podatek VAT. Naszym standardem biznesowym jest zapłata przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP). Zdarza się, że nasz dostawca odprzedaje swoją wierzytelność wobec naszej spółki w ramach umowy faktoringu - oznacza to, że na moment zapadalności faktury (uściślając - na moment płatności) powinniśmy opłacić fakturę nowemu właścicielowi wierzytelności tj. faktorowi. Faktor jest spółką prawa polskiego, podatnikiem VAT w Polsce, a rachunek, na który mamy uregulować płatność znajduje się w Wykazie Podatników VAT.

Czy płacąc 100% wartości faktury (kwotę brutto) w ramach MPP na rachunek Faktora nadal jesteśmy uprawnieni do korzystania z benefitów płatności MPP, a w szczególności spełniamy kluczowy element tzw. należytej staranności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX