Czy konieczne jest - dla uznania kosztów noclegów zleceniobiorców za koszty uzyskania przychodów - dokumentowanie poniesionych wydatków drukami "polecenie wyjazdu służbowego", skoro nie wypłacamy zleceniobiorcom żadnych diet ani ryczałtów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Należnościami za czas podróży służbowej naszych zleceniobiorców są wyłącznie zwracane koszty noclegów potwierdzone fakturami VAT wystawianymi na firmę. Faktury te dotyczą z reguły zbiorowych noclegów kilku zleceniobiorców.

Czy w związku z tym konieczne jest - dla uznania kosztów noclegów za koszty uzyskania przychodów - dokumentowanie poniesionych wydatków drukami "polecenie wyjazdu służbowego" skoro nie wypłacamy zleceniobiorcom żadnych diet ani ryczałtów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX