Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada decyzję środowiskową dla zabudowy przemysłowej wydaną po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Okazało się, że konieczne będzie również zajęcie działki sąsiedniej, która nie jest ujęta w decyzji środowiskowej. Powierzchnia terenu zwiększy się o mniej niż 5%.

Czy konieczna jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy wystarczy przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę?

Nadmienić należy, że w decyzji środowiskowej nałożono obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?