Czy komornik sądowy występujący do organu o udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zwolniony z... - OpenLEX

Czy komornik sądowy występujący do organu o udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zwolniony z wniesienia opłaty przed udostępnieniem materiałów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hopcia Patryk
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy komornik sądowy występujący do organu o udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zwolniony z wniesienia opłaty przed udostępnieniem materiałów zgodnie z art. 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) i może tej opłaty dokonać w innym terminie wyznaczonym przez organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX