Czy Komisja Socjalna powinna żądać zwrotu środków od tego pracownika jeżeli wycieczka dziecka jest organizowana w maju a pracownik 15 lutego odchodzi z pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w styczniu złożył wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka. Wycieczka szkolna odbędzie się w maju. Zgodnie z regulaminem wniosek o przyznanie pomocy socjalnej ze środków funduszu opiniowany jest przez Komisję Socjalną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja Socjalna pozytywnie rozpatrzyła wniosek. Po kilku dniach pracownik ten niespodziewanie otrzymał korzystną ofertę pracy w innym zakładzie pracy i poprosił o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 15 lutego. Czy Komisja Socjalna powinna żądać zwrotu środków od tego pracownika jeżeli wycieczka dziecka jest organizowana w maju a pracownik 15 lutego odchodzi z pracy? W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS określono : - Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać osoby, o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy oraz członkowie rodzin osób za których uważa się dzieci pobierające naukę do 18 lat – własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka. - Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży - pomoc należy się 1 raz na 2 lata na każde dziecko, w wysokości do 50%, jednak nie więcej niż 350,00 zł. W regulaminie nie określono innych warunków dotyczących wypłaty dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access