Czy komisja skarg, wniosków i petycji działająca w dzielnicy może rozpatrywać skargi na dyrektorów szkół, które nie leżą w jej kompetencjach wyznaczonych w ramach nadzoru organu prowadzącego szkołę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy komisja skarg, wniosków i petycji działająca w dzielnicy może rozpatrywać skargi na dyrektorów szkół, które nie leżą w jej kompetencjach wyznaczonych w ramach nadzoru organu prowadzącego szkołę? Czy są inne przepisy szczególne nakazujące takiej komisji rozpatrzenie takiej skargi i przekazanie projektu uchwały do rady dzielnicy w zakresie zasadności lub rozpatrzenia takiej skargi? Jakie są jej inne kompetencje w zakresie skarg na dyrektorów szkół wynikające i z innych przepisów szczególnych w tej kwestii? Czy rada dzielnicy może podejmować w tej kwestii uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX