Czy komisja interdyscyplinarna powołana przy wójcie gminy, której uczestnikiem jest pedagog szkolny, powinna występować z... - OpenLEX

Czy komisja interdyscyplinarna powołana przy wójcie gminy, której uczestnikiem jest pedagog szkolny, powinna występować z wnioskiem do szkoły o wydawanie opinii o uczniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy komisja interdyscyplinarna powołana przy wójcie gminy, której uczestnikiem jest pedagog szkolny, powinna występować z wnioskiem do szkoły o wydawanie opinii o uczniach, których sprawy (lub rodziny) są wnoszone na posiedzenia komisji?

Opinie sporządzane są przez pedagoga szkolnego, jako przedstawiciela komisji, a zarazem szkoły.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX