Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2018 r. udzielono dotacji szkole niepublicznej, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o finansowanie zadań oświatowych. W miesiącach od stycznia do kwietnia wypłacano dotację na poziomie dotacji z 2017 r. W wyniku otrzymania metryczki na 2018 r. organ dotujący zaktualizował kwotę dotacji i pomniejszył kwotę dotacji o 25% - mniejszą stawkę wypłacano od maja do grudnia. Organ dotujący znając ostateczną liczbę uczniów za cały 2018 r. i kwotę dotacji z metryczki ponownie przeliczył, jaka kwota dotacji rocznej należy się szkole. Jest ona dużo mniejsza niż ta, którą wyliczano w trakcie roku. Czy szkoła powinna zwrócić tę część dotacji, czy jest ona kwotą nadmiernie pobraną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?