Nowość Czy kobieta miała i nadal ma prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ustawowymi przedłużeniami ważności orzeczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko miało orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 2020-12-31, matka pobierała na nie świadczenie pielęgnacyjne. W styczniu 2021 r. matka oświadczyła, iż jest w trakcie załatwiania formalności związanych z wydaniem nowego orzeczenia. Organ wydał decyzje przedłużające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii.

W dniu 2022-02-23 matka złożyła do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczący córki). Matka została zobowiązana przez PZdSOoN do uzupełnienia dokumentacji medycznej do dnia 2022-05-27.

W związku z niemożnością uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie, matka w dniu 2022-05-25 wystąpiła z prośbą o zawieszenie postępowania w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Matka oświadczyła, iż ma umówioną wizytę lekarską dopiero w 2025 i nie może wcześniej uzyskać wymaganej dokumentacji. Organ ponownie przedłużył prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 2023-12-31.

Czy kobieta miała i nadal ma prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ustawowymi przedłużeniami ważności orzeczeń?

Czy organ powinien pozyskać jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt, że sprawa wydania orzeczenia jest w toku, jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX