Czy kobiecie, która urodziła dziecko przed uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy wypłacać świadczenie... - OpenLEX

Czy kobiecie, która urodziła dziecko przed uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy wypłacać świadczenie rodzicielskie w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta urodziła dziecko w styczniu 2016 r. od dnia urodzenia dziecka od marca 2016 r. była uprawniona do świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast od kwietnia 2016 r. do nadal jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych.

Czy w związku z tym należy pobierane świadczenie rodzicielskie pomniejszać o zasiłek dla bezrobotnych, czy należy wypłacać świadczenie w pełnej kwocie tj. 1000 zł., ponieważ najpierw nabyła prawo do świadczenia rodzicielskiego a dopiero później uzyskała zasiłek dla bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX