Czy klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w świetle obowiązujących przepisów dot. ochrony danych... - OpenLEX

Czy klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w świetle obowiązujących przepisów dot. ochrony danych traktowani są jak osoby fizyczne należy uznać za podmioty powierzające swoje dane osobowe firmie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wykonuje usługę na rzecz klientów polegającą na odczytach dawek indywidualnych. Klienci przekazują dane swoich pracowników, dla których mają być dokonywane odczyty dawek. Firma jest zatem podmiotem przetwarzającym a przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Jak natomiast należałoby potraktować klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w świetle obowiązujących przepisów dot. ochrony danych traktowani są jak osoby fizyczne? Czy można przyjąć, że taki klient/osoba fizyczna powierza firmie swoje (wyłącznie swoje) dane osobowe i firma występuje jako podmiot przetwarzający czy też w tym przypadku firma staje się administratorem danych tego klienta (wykonując dokładnie te same czynności polegające na odczycie dawek, które wykonujemy dla klientów instytucjonalnych jako podmiot przetwarzający)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?