Czy kierownika GOPS można powołać bez konkursu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba od 11 lat pełni obowiązki kierownika GOPS, posiada kwalifikacje aby być kierownikiem ośrodka pomocy społecznej (umowa zawarta na czas nieokreślony).

Czy aby została kierownikiem musi być ogłoszony konkurs na to stanowisko czy może się to odbyć bez konkursu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access