Czy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu, można powołać dodatkowo na stanowisko zastępcy wójta w tej samej gminie, w wymiarze 1/4 etatu przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego stanowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu, można powołać dodatkowo na stanowisko zastępcy Wójta w tej samej gminie, w wymiarze 1/4 etatu przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego stanowiska (kierownika GOPS)?

Osoba ta miałaby być zastępcą Wójta w wymiarze 1/4 etatu oraz Kierownikiem GOPS w wymiarze całego etatu.

Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Zakładem pracy na stanowisku zastępcy Wójta byłby Urząd Gminy, a na stanowisku kierownika jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX