Czy kierownik zamawiającego musi złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 56 PZP, jeśli jedynie powołuje komisję przetargową? - OpenLEX

Czy kierownik zamawiającego musi złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 56 PZP, jeśli jedynie powołuje komisję przetargową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik zamawiającego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 3 PZP składa oświadczenia o konflikcie interesów (z art. 56 ust. 2 PZP) i o przestępstwach (z art. 56 ust. 3 PZP) w sytuacji, gdy tylko powołuje komisję przetargową i nie podejmuje żadnych innych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?