Czy kierownik SPZOZ udzielający świadczeń w tym podmiocie powinien mieć w umowie o pracę rozdzielone obie funkcje? - OpenLEX

Czy kierownik SPZOZ udzielający świadczeń w tym podmiocie powinien mieć w umowie o pracę rozdzielone obie funkcje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem kierownikiem SPZOZ-u, zatrudnionym na umowę o prace przez organ założycielski na czas nieokreślony. Zakres czynności związanych z umową o pracę określa jedynie moje prawa i obowiązki wynikające z funkcji kierownika zakładu. W rzeczywistości pracuję głównie jako lekarz (pełnoetatowy) w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czy możliwa jest taka zmiany umowy o pracę, która wyraźnie rozdzieli funkcje kierownika i lekarza?

Wynika to z faktu, że wszyscy pracownicy zakładu otrzymują comiesięczna stałą premię, a ja wykonując tę samą pracę jak inni lekarze zatrudnieni w zakładzie nie otrzymuję tego świadczenia. Wiem również, że w świetle obowiązujących przepisów nie mogę otrzymać nagrody jubileuszowej lub innych podobnych świadczeń przysługujących wszystkim pracownikom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?