Czy kierownik OPS zobowiązany jest wystąpić do sądu z powództwem alimentacyjnym? - OpenLEX

Czy kierownik OPS zobowiązany jest wystąpić do sądu z powództwem alimentacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2019 r.

PYTANIE

Klient pobiera w OPS zasiłek stały. Klient ten posiada dorosłą córkę, która zgodnie z prawem zobowiązana jest do alimentacji.

Jakie czynności powinien podjąć OPS w stosunku do tej córki, jeżeli nie pomaga swojemu ojcu oraz w żaden sposób nie można z nią przeprowadzić wywiadu alimentacyjnego?

Czy kierownik OPS zobowiązany jest wystąpić do sądu z powództwem alimentacyjnym?

Jak często OPS powinien przeprowadzać wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych w przypadku korzystania przez osoby ze stałej formy pomocy, jak np. zasiłek stały, usługi opiekuńcze itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX