Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierowcy świadczący usługi w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych (najczęściej z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej PKD 74.50.B) mogą wybrać na 2007 rok metodę zryczałtowanego podatku dochodowego?

Jaką stawkę należy zastosować?

Kierowcy pozostaną na własnej działalności (treść dotychczasowych umów będzie odpowiednio rozbudowana np. będą wystawiać faktury dla kilku podmiotów), oraz nastąpi zmiana (rozszerzenie) zakresu działalności o kody PKD 93.05.Z - działalność usługowa pozostała i 74.50 Z. działalność wspomagająca transport pozostała. Na dzień dzisiejszy powyższe kody nie obejmują wprost działalności kierowców świadczących usługi dla więcej niż jednego podmiotu. Po wnikliwej weryfikacji wszystkich dostępnych kodów PKD nie znajduje się opisu obejmującego świadczenie usług kierowania pojazdami mechanicznymi dla wielu firm. W tym przedmiocie skierowano zapytanie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. (czekamy na odpowiedź).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację