Czy każdy uczeń szkoły specjalnej powinien mieć zapewnione minimum 2 godziny zajęć rewalidacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole specjalnej mamy 10 godzin na zajęcia rewalidacyjne. Czy każdy uczeń szkoły specjalnej powinien mieć zapewnione minimum 2 godziny zajęć rewalidacyjnych? Jeżeli ma jedną godzinę zajęć rewalidacyjnych i inne zajęcia z pomocy, to SIO nie przyjmie jednej godziny ani indywidualnych ani grupowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX