Czy każdy proces z wolną krzemionkę krystaliczną należy zaliczyć do procesów rakotwórczych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W karcie charakterystyki w sekcji 8 jest zapis, że czynnikiem do zbadania są "Pyły apatytów i fosforytów" zawierające wolną krzemionkę krystaliczną poniżej 2%, frakcja respirabilna.

Czy jeżeli pomiary wykażą obecność krzemionki krystalicznej, to oznacza to, że proces ten należy zaliczyć do procesów rakotwórczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX