Czy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony z zasad udzielania pierwszej pomocy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna zatrudnia 10 pracowników i podlega pod Starostwo Powiatowe.

Czy pracownicy (czy cały personel) powinni odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej?

W poradni przyjmowani są dorośli, osoby pełnoletnie, uczniowie szkół średnich, podstawowych, przedszkolaki.

Kto ewentualnie z pracowników powinien odbyć takie przeszkolenie, w jakiej formie, gdzie, jak to ewentualnie udokumentować i gdzie przechowywać zaświadczenia o odbytym szkoleniu?

Kto może takie przeszkolenie przeprowadzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX