Czy każdorazowo należy występować do Wód Polskich z zapytaniem, czy na działce występują urządzenia melioracji wodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczane do klas IV-VI wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) – dalej u.o.g.r.l. wymagają wyłączenia z produkcji rolniczej.

Czy każdorazowo należy występować do Wód Polskich z zapytaniem, czy na działce występują urządzenia melioracji wodnych (brak możliwości pozyskania samodzielnie takich informacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX