Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl art. 229 k.p. każda zmiana stanowiska pracownika (przeniesienie, w tym awans) pociąga za sobą konieczność skierowania pracownika na profilaktyczne (wstępne, okresowe) badania lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?