Czy każda droga gminna powinna spełniać wymagania dla dróg pożarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każda droga gminna powinna spełniać wymagania dla dróg pożarowych?

Czy projektant drogi gminnej, ale wewnętrznej wzdłuż zabudowań zagrodowych, powinien uwzględnić np. dojazd śmieciarki do posesji np. projektując nawrotkę dla dużych samochodów?

Projektant projektuje drogę o szerokości 4 m, nie przewiduje żadnej mijanki ani nawrotki.

Drogę opisuje jako gminną wewnętrzną, czy to zgodne z przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX