Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Fundacja przeznacza dochody na działalność statutową w obszarze pożytku publicznego i w związku z tym jej dochody są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. W ostatnim czasie fundacja zmieniała biuro. Kiedy wynajmowano je 5 lat temu wpłacono kaucję. Kaucja nie została fundacji zwrócona po opuszczeniu lokalu. Nie otrzymaliśmy też żadnego rozliczenia kaucji, ani faktury, na pokrycie której kaucja mogłaby zostać wykorzystana. Zwróciliśmy się na piśmie do wynajmującego o potwierdzenie salda i zwrot kaucji, ale nasze pismo pozostało bez odpowiedzi. Jesteśmy skłonni odpisać tę należność, ale zastanawiają nas konsekwencje podatkowe takiej ewentualnej decyzji.

Czy taki odpis również będzie korzystał ze zwolnienia?Czy od odpisanej kwoty fundacja będzie musiała zapłacić podatek, ponieważ nie można uznać odpisanej kaucji za przeznaczonej na działalność statutową? A może istnieje inne zwolnienie podatkowe?Przy czym od razu zaznaczam, że raczej trudno będzie fundacji spełnić warunki o których mowa w art. 16 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p., gdyż z jednej strony wydaje nam się, że nie da się zgodnie z prawdą sporządzić protokołu o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., a z drugiej raczej nie chcemy wkraczać z wynajmującym na drogę sądową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?