Czy kary umowne, skonta przewidziane w umowach zawartych z rolnikami ryczałtowymi mają charakter potrąceń, traktowanych jako należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Od 1 grudnia 2008 r. przez należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Czy w związku z tym, za takie potrącenie można uznać kary umowne, skonta przewidziane w umowach zawartych z rolnikami ryczałtowymi? Czy w zakresie takich potrąceń przysługuje odliczenie zryczałtowanej stawki podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX