Czy kara umowna zapłacona przez muzeum w związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamowienia stanowi naruszenie dyscypliny... - OpenLEX

Czy kara umowna zapłacona przez muzeum w związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamowienia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa instytucja kultury (Muzeum) zawarła umowę, której przedmiotem zamówienia było wykonanie przez Muzeum repliki samolotu. W związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia, tytułem opóźnienia, zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Muzeum, została naliczona kara umowna w wysokości 79 276,43 zł, która została potrącona przy zapłacie na rzecz Muzeum, tym samym obniżając wpływy tytułem realizacji ww. umowy.

Czy powyższe, tj. kara umowna pomniejszająca dochody Muzeum, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX