Czy kandydat na dyrektora szkoły, który nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów może być nie dopuszczony do postępowania konkursowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kandydat na stanowisko dyrektora szkoły, który nie złożył oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dalej u.u.i.d.o., na wzorze zgodnym z wyżej wymienioną ustawą może być nie dopuszczony do postępowania konkursowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX