Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy JST może wstąpić jako "inwestor 2" do umowy o roboty budowlane szpitala tj. "inwestora" (spółka z o.o.), na podstawie której zapłaci za wykonaną inwestycję z budżetu JST, a w ramach porozumienia zawartego z "inwestorem" uzyska w kolejnych latach budżetowych refundację poniesionych wydatków?

Czy taką refundację JST może klasyfikować w § 629 klasyfikacji budżetowej?

Czy dopuszczalna jest forma "refinansowania" poniesionych wydatków przez JST?

Czy jednak JST powinna udzielić pożyczki szpitalowi ("inwestorowi"), do której zostanie naliczone umowne oprocentowanie, czyli w roku budżetowym udzielonej pożyczki będzie to "rozchód", a w kolejnych latach budżetowych spłaty tej pożyczki przez "inwestora" w budżetach JST będzie "przychód"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?