Czy jeżeli żądanie złożył współwłaściciel posiadający 1/3 udziałów, organ powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 49f ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. "W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2 pr. bud., uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego."

Czy jeżeli żądanie złożył współwłaściciel posiadający 1/3 udziałów nieruchomości, organ powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jako że żądanie pochodzi od podmiotu uprawnionego (współwłaściciela, a nie właściciela lub zarządcy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX