Czy jeżeli wszystkie osoby z Ukrainy, które pracują na podstawie powiadomienia miały zawarte umowy do 31.12.2022 r., to teraz... - OpenLEX

Czy jeżeli wszystkie osoby z Ukrainy, które pracują na podstawie powiadomienia miały zawarte umowy do 31.12.2022 r., to teraz przy ich przedłużaniu znów musimy zgłosić podjęcie pracy na podstawie powiadomienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sikorska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli wszystkie osoby z Ukrainy, które pracują na podstawie powiadomienia miały zawarte umowy do 31.12.2022 r., to teraz przy ich przedłużaniu znów musimy zgłosić podjęcie pracy na podstawie powiadomienia?

Nowe umowy zostaną zawarte do 30 czerwca 2023 r. i nadal będą dotyczyły wykonywania zlecenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie, a zmianie ulegnie stawka godzinowa (w związku z wzrostem minimalnej stawki godzinowej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX