Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, możliwe jest przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę III do klasy IV przez dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na wniosek rodziców tych uczniów, ale tylko w przypadku, gdy w publicznej szkole podstawowej są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III. Natomiast zgodnie z art. 205 ust. 5 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe sytuacja jest trochę inna, bo dotyczy klas VI i przepis nie mówi się już tu o dwóch klasach VI, czyli z tego wniosek, że może być tylko jedna klasa VI, żeby na wniosek rodziców niektórych uczniów przenieść? Czy dobrze to interpretuję? Zgodnie z art. 205 ust. 5 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - możliwe jest przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na wniosek rodziców tych uczniów. Jednakże czy prawo określa ilu uczniów powinno być w danej klasie, aby taka klasa powstała? Czy dzieci, które zostały przeniesione (na wniosek rodziców) muszą być z obwodu danej szkoły, czy obwód szkoły nie ma tu żadnego znaczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?