Czy, jeżeli uczeń uzupełnienia różnice programowe na zasadach określonych przez nauczycieli to można przeprowadzić mu egzamin klasyfikacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń w klasie drugiej technikum w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy następnej i powtarza klasę. W roku szkolnym 2021/2022 będzie chodził do klasy drugiej, ale ponadpodstawowej (nie ma już klas ponadgimnazjalnych), gdzie jest inny szkolny plan nauczania oraz podstawa programowa. Szkoła ma obowiązek pomóc mu uzupełnić braki. Trzeba będzie przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, których on w ogóle nie miał (np. filozofia) - czy jak nie zda takiego egzaminu klasyfikacyjnego ma prawo do egzaminu poprawkowego? Co zrobić w sytuacji gdy przedmioty, które miał mają taką samą nazwę, ale inne podstawy programowe i i inne plany dydaktyczne, czy trzeba też przeprowadzać egzaminy klasyfikacyjne, czy może nauczyciel w trakcie zajęć uzupełnić braki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX