Czy jeżeli spółka ma w umowie spółki wskazane PKD w zakresie reklamy czy umożliwia to zatrudnienie osoby młodocianej do prac lekkich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma produkcyjna, której głównym PKD jest produkcja urządzeń może zatrudnić w dziale marketingu (do prac lekkich) młodocianego, który ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 16 roku życia?

Czy jeżeli spółka ma w umowie spółki wskazane PKD w zakresie reklamy czy umożliwia to zatrudnienie takiej osoby?

Czy wymaga to dodatkowej zgody Powiatowego Inspektora Pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX