Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uzyskała status produktu ubocznego dla odpadu - osad, wskazując w zgłoszeniu jako kierunek wykorzystania - rekultywacja i nawożenie.

Czy w związku z powyższym Spółka zwolniona jest z konieczności uzyskania (stosowanie do celów rolniczych) zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenia powyższego produktu do obrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?