Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu 2018 r. jeden z pracowników otrzymał wypowiedzenie, którego bieg upływa z dniem 30.04.2018 r. W dniu 27.03.2018 r. pracownik ten złożył wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego od 11.04.2018 r. Złożony wniosek jest nieprawidłowy i niekompletny, brak jest aktu urodzenia dziecka i oświadczenia matki dziecka o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.

Czy mimo to umowa o pracę rozwiąże się z dniem 30.04.2018 r.?

Czy można odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego we wskazanym przez pracownika terminie (mniej niż 21 dni od dnia złożenia wniosku)?

Czy można przesunąć datę rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego?

Czy jeżeli pracownik poprawi i uzupełni dokumenty, to termin 21 dni będzie liczył się od dnia dzisiejszego, czy od dnia złożenia kompletu prawidłowych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?