Czy jeżeli podmiot chce przetwarzać odpady metali poprzez sprawdzenie, czyszczenie i sprzedawanie jako produkt to możemy mówić o przetwarzaniu odpadów w celu przygotowania odpadów do ponownego użycia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ponowne użycie to działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

Czy jeżeli podmiot chce przetwarzać odpady o kodach 12 01 02 (będą to kawałki blach, kształtowniki, drut), 17 04 05 (będą to odpady metali pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) poprzez sprawdzenie, czyszczenie i sprzedawanie jako produkt handlowy, to możemy mówić o przetwarzaniu odpadów w celu przygotowania odpadów do ponownego użycia, a tym samym o utracie statusu odpadów?

Jakie szczegółowe warunki utraty statusu odpadów organ powinien wpisać do decyzji mając na uwadze, że do ww. odpadów nie wydano przepisów określających spełnienie wymagań dla utraty statusu odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX