Czy jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał małżonek lub inne osoby uprawnione do renty rodzinnej, to świadczenia ze stosunku pracy nie podlegają dziedziczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zmarł w lutym tego roku, miał żonę, syna w wieku 24 lat i córkę 29 lat. Dzieci nie miały statutu ucznia w dniu śmierci ojca. Żona zmarłego okazała pracodawcy akt poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłym, z którego wynika, że spadkobierców jest trzech w równych częściach: żona i dwójka dzieci. Komu należy wypłacić i w jakich częściach pozostałe należności (np. 13-tkę, ekwiwalent za urlop, świadczenie urlopowe itp.) Wiem, że odprawę pośmiertną wypłaca się osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym. Czy takie same wymagania co do osób uprawnionych brane są pod uwagę przy wypłacie innych należności? Czy wypłacone należności po śmierci podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX