Czy jeżeli na wniosek inwestora wydane zostało zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zgłoszenia wodnoprawnego, adnotacja... - OpenLEX

Czy jeżeli na wniosek inwestora wydane zostało zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zgłoszenia wodnoprawnego, adnotacja musi znaleźć się również w takiej sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 122e ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. w aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.

W jakiej formie powinna być adnotacja w przypadku zgłoszenia wodnoprawnego?

Jaką podstawę prawną powinna zawierać?

Czy jeżeli na wniosek inwestora wydane zostało zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zgłoszenia wodnoprawnego, adnotacja musi znaleźć się również w takiej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX